In november 1909 werd er voor het eerst onderwijs gegeven op de Regenboog. Hier ziet u een klassenfoto uit 1909. 

December 1956 wordt het huidige schoolgebouw in gebruik genomen. Zinnen uit het krantenartikel van 14 dember 1956 zijn: Dit is op Flakkee het tweede onderwijsgebouw, dat gezet is naar een ontwerp volgens moderne opvattingen omtrent schoolarchitectuur: een halschool. Met de de bouw is een bedrag gemoeid van ongeveer 170.000,- gulden, maar daarvoor heeft Melissant dan ook een school gekregen, waarop het in alle opzichten trots kan zijn.

Dat we nu diep in de volgende eeuw nog steeds gebruik maken van dit schoolgebouw laat wel zien dat het inderdaad een succesvol ontwerp was toendertijd.  

We maken dus al lang gebruik van ons schoolgebouw. Het is inmiddels verschillende keren grondig gerenoveerd en voldoet daarmee helemaal aan de eisen en wensen van onze tijd.