We zijn een kleine en gezellige basisschool, waarbij onze christelijke identiteit de basis is. Op onze school is iedereen welkom die onze identiteit respecteert. In een fijne leeromgeving staan we voor kwaliteit.

We zijn een christelijke school:

Dit zijn we op grond van de Bijbel, het Woord van God, zoals samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid. De regenboog is het teken van Gods trouw. In afhankelijkheid van die trouw geven we ons onderwijs vorm. Uitgangspunten zijn:

 • Ieder kind is een geschenk
 • We gaan liefdevol met elkaar om
 • We luisteren naar het woord van God
 • We zingen en bidden met elkaar
 • Samen vieren we onze feesten

We bieden een plezierige leeromgeving:

Vanuit liefde en vertrouwen geven we vorm aan ons onderwijs. Op onze kleine en gezellige school leren we samen. Hierbij staat niet alleen kennis centraal, maar ook betrokkenheid op elkaar. Onze uitgangspunten zijn:

 • We hechten aan schoolbrede activiteiten
 • We maken gebruik van elkaars talenten
 • We zorgen voor veiligheid
 • We leren met hart, hoofd en handen
 • Samen maken we er een fijne school van (met behulp van onze methode KiVa)

We staan voor kwaliteit:

De teamleden van de Regenboog zijn echte vakmensen die zich elke schooldag inspannen om goed onderwijs te geven. We staan middenin de samenleving van vandaag en blijven ontwikkelen om onze leerlingen nog beter te kunnen onderwijzen en begeleiden. Onze uitgangspunten zijn:

 • We erkennen verschillen in leren van kinderen en stemmen ons onderwijs daar op af
 • We volgen de resultaten van onze leerlingen nauwkeurig
 • We staan voor kwaliteit in alle aspecten van ons onderwijs
 • We werken samen met deskundige partners