Voor- en naschoolse opvang wordt door een externe organisatie geregeld.