Op de Regenboog is het mogelijk om uw kind tussen de middag over te laten blijven op school. Een groep betrokken vrijwilligers regelt dit op een prettige manier. U kunt uw kind aanmelden door middel van de map die op de balie in de hal van de school ligt.

Voor- en naschoolse opvang wordt door een externe organisatie geregeld.